Podívejte se na Beroun s nadhledem z rozhledny nad vodojemem.

11.2.2020 - autor: azor
V Berouně je Městská Hora a na jejím vrcholu stojí rozhledna. To ví asi každý, kdo tu žije, případně sem pravidelně jezdí. Ne každý už ale ví, od kdy tam stojí. A kdo z vás, milí čtenáři, na ni vystoupal a dopřál si pohled na město shůry?
Podívejte se na Beroun s nadhledem z rozhledny nad vodojemem.

Novodobé dějiny Městské hory se začínají psát na konci sedmdesátých let 19. století. Tehdy se členové Spolku pro okrášlení města Berouna rozhodli zřídit v této lokalitě lesopark. O rozhledně ale tehdejší okrášlovatelé města ani nesnili. Plány na její postavení se začaly spřádat skoro o půl století později. V polovině třicátých let 20. století totiž získala stavební firma Jelínek a synové zakázku na vybudování nového městského vodojemu. Nacházet se měl samozřejmě v nejvyšším bodě – tedy na vrcholu Městské hory. Musela to být slušná zakázka. Ale pan Jelínek (nebo možná některý z jeho synů) si řekl, proč z toho nezkusit vyrazit víc. A navrhl doplnit nadzemní část objektu o betonovou vyhlídkovou věž. Náklady sice stoupnou tak asi o 50 tisíc…, ale ten rozhled… Berounská radnice myšlenku stavby rozhledny vřele uvítala, ale nehodlala uvolnit na stavbu více než 35 tisíc korunek z městské kasičky. Firma Jelínek i přes finanční ztrátu věž postavila. A o velikonocích léta Páně 1936 se z ní po okolí rozhlédli první návštěvníci.

V osmdesátých letech minulého století se objekt v důsledku chátrání změnil z vycházkového cíle v objekt obecného ohrožení a vstup na rozhlednu byl úředně zakázán. Naštěstí nebyl stav rozhledny natolik vážný, aby bylo nutné přistoupit k její demolici. A než se stačil železobeton rozpadnout úplně, čas trhnul oponou a přišla nová doba. Doba mobilně-komunikační. O vyvýšený objekt v centru okresního města se začali vážně zajímat telekomunikační operátoři. Tak se na sklonku milénia, konkrétně 10. září 1999 z bývalé rozhledny opět slavnostně stala rozhledna. Pokud vás tento krátký exkurz do minulosti jedné z dominant Berouna zaujal natolik, že se na rozhlednu chystáte vystoupat, můžete tak od začátku listopadu až do konce března učinit o sobotách, nedělích a svátcích v době od 10 do 15.30 hodin. Dospělého zájemce přijde pohled na Beroun z nadhledu na 12 korun, děti od 5 let výše zaplatí polovinu.

autor: azor