Jiří Prošek: O cigaretách v hospodě a popcornu v kině

28.12.2016 - autor: Jiří Prošek
Tak je na světě zákon, kterým se šmahem zakáže kouření v hospodách. Důvodem je ochrana zdraví. Ani tak ne těch, kdo dobrovolně vdechují zplodiny vznikající hořením tabáku, ale především těch ostatních, co jsou nuceni vdechovat toxický koktejl, který si neobjednali. Rád bych touto cestou upozornil zákonodárce na jiný nešvar. Zvrácenost, která se šmahem rozmáhá, a nikdo proti ní zatím nebojuje. Přitom výrazně ovlivňuje kvalitu našeho života a citlivé jedince ohrožuje i na zdraví. Mám na mysli pojídání popcornu během projekce v kině.
Jiří Prošek: O cigaretách v hospodě a popcornu v kině

Není mi dáno, abych zašel do biografu příliš často. Takže když už se na opravdickou filmovou projekci vydám, je to pro mě zážitek, který si chci užít. Se vším všudy. Tedy nejen obraz, ale i zvuk. Osvícení berounští zastupitelé před lety nedopustili, aby se jedno z nejstarších českých kin změnilo v asijskou tržnici. Naopak z něj s pomocí financí evropských i místních udělali biják na špičkové technické úrovni. Kino, které dokáže nabídnout obraz i zvuk srovnatelný s pražskými multiplexy. Bohužel i se srovnatelnými sedadly, jejichž nedílnou součástí je držák na kelímek. To je pro kukuřičné závisláky výzva stejně silná, jako pro kuřáky popelník na hospodském stole. Držákem legalizovaná konzumace popcornu se naneštěstí neobejde bez poměrně hlasitého chroupání. A to je právě to, co všem okolo sedícím divákům znehodnocuje kulturní zážitek a jejich zdraví ohrožuje infarktem z rozčilení. Vyzývám proto berounské zastupitele, aby po vzoru poslanců přijali vyhlášku zakazující konzumaci jídel v hledišti berounského kina. 

autor: Jiří Prošek