Kde se vzala v potoce nafta?

22.3.2021 - autor: Jiří Prošek
V pátek 19. března ráno se na hladině Stříbrného potoka u obce Běleč objevily olejové skvrny. Následoval rychlý příjezd hasičů, instalace norných stěn a pátrání po zdroji znečištění.
Kde se vzala v potoce nafta?

Na rozdíl od nekonečné kauzy Bečva, kde se po původci znečištění s rozsáhlými ekologickými následky marně pátrá už dlouhé měsíce, v Bělči bylo hotovo během pár desítek minut. Za vše mohlo několik litrů motorové nafty, která předchozího večera unikla z nakladače v areálu farmy Martina Homoly a svodem dešťové vody se dostala až do koryta Stříbrného potoka. Viník svou chybu uznal, se všemi dotčenými orgány spolupracuje a únik chemické látky naštěstí nezpůsobil žádné závažné ekologické ani ekonomické škody. „Samozřejmě nás to mrzí. Nejednalo se z naší strany rozhodně o žádnou nedbalost nebo lajdáctví. Podobné věci se ale občas stanou. Jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. A rozhodně je to pro nás zdvižený prst“, zhodnotil nešťastnou událost farmář. Kéž by to v podobných případech vždy dopadlo nejhůře takto.

autor: Jiří Prošek